Undgå at dine penge er til grin i banken med negative renter eller for høje omkostninger, og få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner med tillidsfuld, personlig og 100% uvildig økonomisk rådgivning.

Book et gratis økonomimøde nu og se hvor meget du kan spare i formuepleje

Bestil et gratis møde

Er dine penge til grin i banken med negative renter, og hvordan sikrer du dig en attraktiv formueforvaltning?

Alt for mange penge står i dag på kontant basis til en negativ rente, og bliver således løbende mindre værd, hvilket er frustrerende for rigtig mange danskere.

I banken og hos pensionsselskabet møder du i virkeligheden en sælger – ikke en uvildig rådgiver – en sælger der skal sikre sin egen og instituttets økonomi igennem dine investeringer og opsparinger.

Derfor er der stor fare for, at du kommer til at betale alt for meget i omkostninger og ender med at foretage risikable lån og investeringer. Samtidig har den enkelte bank- eller pensionsrådgiver interesse i at promovere egne produkter – selv når det ikke er det bedste for dig.

Som uvildig investeringsrådgiver hjælper vi dig med at fine alternative investeringsløsninger med fokus på stor risikospredning og adgang til et attraktivt markedsafkast afstemt efter dit temperament og tidshorisont.

Vi arbejder meget med investeringsløsninger i de såkaldte indeksfonde, hvor du nemt og billigt får adgang til en attraktiv forvaltning af din opsparing.

Uvildig investeringsrådgivning betyder løsninger, hvor du undgår unødige omkostninger og gebyrer.

I banken får du som hovedregel tilbudt bankens egne investeringsforeninger som formuepleje. Banken tjener flest penge på at henvise dig til deres egne investeringsforeninger og puljer. Derfor risikerer du ofte at komme til at betale for meget for at få din formue forvaltet gennem banken. Du skal både betale henvisningsprovision til banken samt en højere løbende administrationsomkostning til banken i formuepleje, hvilket går ud over dit samlede afkast af formuen. De fleste investeringsforeninger du møder gennem banken er aktiv forvaltet. Her forsøger investeringseksperterne hele tiden at slå markedet, “Benchmarket” ved at spekulere i at købe og sælge på de rigtige tidspunkter.

Den alternative løsning til disse aktive forvaltere er indeksfonde. Her er strategien ganske enkel – stor risikospredning og lave omkostninger.

Disse indeksfonde er spredt med investeringer over hele verden fra starten, og derved giver dig maksimal risikospredning i din formuepleje.

Book et gratis økonomimøde nu og se hvor meget du kan spare i formuepleje

Ja tak, book et gratis møde

Den alternative løsning til disse aktive forvaltere er de passive indeksfonde. Her er strategien ganske enkel. Disse indeksfonde er spredt med investeringer over hele verden fra starten, og derved giver dig maksimal risikospredning i din formuepleje.

Disse mere gennemsigtige passive indeksfonde følger det såkaldte “Benchmark” og er langt billigere i forvaltning sammenlignet med de aktive investeringsforeninger. Der bliver løbende målt hvilke forvaltere som klarer sig bedst på markedet. Flere undersøgelser har vist, at under 5 % af de aktive forvaltere slår Benchmark pga. af dygtighed – til gengæld er disse langt dyrere at benytte sig af i sin formuepleje.

Du kan typisk spare mellem 1- 1,5% af din opsparing/depot om året ved at vælge disse billige indeksfonde fremfor de investeringsforeninger banken tilbyder dig. Vi taler typisk mellem 10- 15.000 kr. i løbende årlig besparelse pr. million. En akkumulerende besparelse som er med til at forøge din samlede formue.

Hvis du vil have mest muligt ud af dine investeringer, din pensionsopsparing og din formue i det hele taget er det afgørende, at du får kvalificeret rådgivning om det, der er bedst for dig og ikke bedst for banken.

Vores rådgivning er 100 pct. uvildig da vi ikke modtager nogen form for provision eller har nogen økonomisk interesse i at henvise til specifikke banker eller formueforvaltere. Vores rådgivning er udelukkende baseret på at give dig den mest kompetente økonomiske rådgivning – 100% uvildigt!

Uvildigraad rådgiver udelukkende om investering af pensionsmidler. Har du behov for uvildig investerings-rådgivning iøvrigt, henviser vi til eksterne uafhængige finansielle rådgivere med tilladelse fra Finanstilsynet.