Rådgivning til læger i praksis

Vi samarbejder med professionelle uafhængige finansielle rådgivere

Hej, jeg hedder Anders Valdemar Juhl, har siden 1994 haft stor glæde af at rådgive selvstændige praktiserende læger samt hospitalsansatte læger om deres økonomiske forhold. 

I min tid hos Lægernes Pensionskasse oplevede jeg et stigende behov for uvildig økonomisk rådgivning som når hele vejen rundt om din samlede økonomi.

Derfor valgte jeg i november 2011 at blive selvstændig uafhængig rådgiver og etablerede Uvildigraad.dk.

Anders profil billede

Lægeassurandør i 11 år hos Codan & Tryg!

+ Medlemskonsulent i
Lægernes Pensionskasse gennem 7 år.

Vi samarbejder med professionelle uafhængige finansielle rådgivere, og kan derfor rådgive dig indenfor følgende områder:

  • Gennemgang af dine aktuelle forsikringer for at sikre du hverken er under- eller overforsikret samt henter tilbud ind fra minimum 3 forsikringsselskaber. Det er en rigtig god idé at få foretaget et forsikringstjek minimum hvert 3. år af en uafhængig rådgiver.

  • Har du tegnet sundhedsforsikring til dine ansatte i praksis og er din familie meddækket? Der findes en lang række meget gunstige ordninger på markedet.

  • Ønsker du at tegne en pensionsaftale for de ansatte i din praksis? Min erfaring fortæller, at det kan give rigtig god mening at etablere en pensionsaftale dækkende de ansatte som et supplement til de overenskomstmæssige aftaler. Herved kan medarbejderne få suppleret deres nuværende pensionsdækninger som giver ekstra tryghed.

  • Hvordan har du placeret dit opsparede overskud i praksis? Mange penge står i dag på kontant basis, hvilket betyder at købekraften af disse penge falder. Det giver god mening at finde en mere hensigtsmæssig forvaltning af det opsparede overskud som skal passe til dit temperament og tidshorisont.

Som tilbud til din lægefaglige gruppe, tilbyder vi at komme og afholde et gratis informationsmøde rundt i hele landet.

KONTAKT UVILDIGRAAD I DAG OG SKAB RO’

Bestil et gratis møde

Bestil et gratis møde eller skriv til os om dine ønsker

Ja tak, book et gratis møde