Hvad er din formueplan?

Undgå at dine penge er til grin i banken med negative renter og få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner med tillidsfuld, personlig og 100% uvildig økonomisk rådgivning.

Book et gratis møde

Er dine penge til grin i banken med negative renter, og hvordan sikrer du dig en attraktiv formueforvaltning?

Alt for mange penge står i dag på kontant basis til en negativ rente, og bliver således løbende mindre værd, hvilket er frustrerende for rigtig mange danskere.

I banken og hos pensionsselskabet møder du i virkeligheden en sælger – ikke en uvildig rådgiver – en sælger der skal sikre sin egen og instituttets økonomi igennem dine investeringer og opsparinger.

Derfor er der stor fare for, at du kommer til at betale alt for meget i omkostninger og ender med at foretage risikable lån og investeringer. Samtidig har den enkelte bank- eller pensionsrådgiver interesse i at promovere egne produkter – selv når det ikke er det bedste for dig.

Som uvildig investeringsrådgiver hjælper vi dig med at fine alternative investeringsløsninger med fokus på stor risikospredning og adgang til et attraktivt markedsafkast afstemt efter dit temperament og tidshorisont.

Vi arbejder meget med investeringsløsninger i de såkaldte indeksfonde, hvor du nemt og billigt får adgang til en attraktiv forvaltning af din opsparing.

Uvildig investeringsrådgivning betyder løsninger, hvor du undgår unødige omkostninger og gebyrer.

I banken får du som hovedregel tilbudt bankens egne investeringsforeninger som formuepleje. Banken tjener flest penge på at henvise dig til deres egne investeringsforeninger og puljer

Du skal både betale henvisningsprovision til banken samt en højere løbende administrationsomkostning til banken i formuepleje, hvilket går ud over dit samlede afkast af formuen. De fleste investeringsforeninger du møder gennem banken er aktiv forvaltet. Her forsøger investeringseksperterne hele tiden på at slå markedet, “Benchmarket”, ved at spekulere i at købe og sælge på de rigtige tidspunkter.

Den alternative løsning til disse aktive forvaltere er indeksfonde. Her er strategien ganske enkel – stor risikospredning og lave omkostninger.

Disse indeksfonde er spredt med investeringer over hele verden fra starten, og derved giver dig maksimal risikospredning i din formuepleje.