Pensionsoverblik

Hvornår har du sidst givet
dine pensioner et helbredstjek?

Book et gratis møde

Hvornår har du sidst givet dine pensioner et helbredstjek?

Hvordan sikrer du dig den bedste pension?

Der er mange forskellige måder at spare op på til sin alderdom.

Det er her meget relevant at tænke på hvor lang tidshorisont vi taler om, samt hvor store tab du er klar til at acceptere når fx aktiemarkedet dykker. I dag skal du tage større risiko for at få din formue til at vokse end du skulle for bare få år siden. Her er det blot et spørgsmål om at sprede risikoen og mærke efter hvor meget is du har i maven når markedet er turbulent.

Udover traditionnelle pensionsopsparingsprodukter som ratepension, aldersopsparing og livrenter, er der også mange andre alternative opsparingsløsninger:

  • Opsparing i banken i form af fx investeringer i aktier/obligationer

  • Investering af i fast ejendom såvel til privat brug samt evt. udlejning

  • Investering i antikviteter, kunst mv.

  • Investering i anpartsprojekter

Det er blot vigtigt at du ikke kun gør det ene eller andet – men hele tiden sørger for at fordele din opsparing og derved risiko. “Spred æggene i flere kurve”

Alt for mange danskere er kommet i klemme i forskellige investeringsprojekter ved kun at fokusere på en opsparingstype. Det er yderst sårbart hvis det skulle gå galt.

Der kan være rigtig mange penge at spare i unødige administrationsomkostninger og gebyrer, hvis du får gennemgået dine pensioner og investeringer med en uafhængig økonomisk rådgiver.

Jeg hjælper dig bl.a. med at finde ud af hvilke pensioner du med fordel kan lægge sammen, og hvilke du bør beholde. Bedst pension betyder flere penge til dig selv og færre til dem der skal forvalte din formue.

Dit behov for dækning ved sygdom/invaliditet, kritisk sygdom og død ændres løbende alt efter hvor du er i dit liv.

Spar mange penge hvert år ved løbende at få tilpasset dine pensionsdækninger så de stemmer overens med dit aktuelle behov.

Ved at få lavet en økonomisk analyse, får du et klart billede af din samlede formue og sammenspillet med de offentlige ydelser. Der er mange penge at spare i skat ved at få lavet en økonomisk analyse, og derved tilrettelægge den mest hensigtsmægsige udbetalingsrækkefølge.

Analysen laver en beregning af den aktuelle skat af din samlede formue således du kan få et klart billede af den reelle udbetaling pr. måned efter skat.

Book et gratis møde her

Ja tak, book et gratis møde

— Så kan vi hurtigt tjekke om du har valgt den rigtige opsparingsplan til dig selv og dine nærmeste.

Hvordan foregår det i praksis?

  • 1) Vi mødes først til et uforpligtende økonomimøde, hvor vi drøfter dit/jeres konkrete behov for uvildig rådgivning

  • 2) Jeg indhenter alle relevante oplysninger på mødet samt efterfølgende

  • 3) Efter mødet danner jeg mig et samlet overblik, og sender et samlet tilbud på hele rådgivningspakken i form af en samarbejds- og vederlagsaftale. Her får du/I oplyst den samlede pris for hele pakken.

  • 4) Du/I gennemgår mit tilbud, og såfremt det lever op til det du/I ønsker, underskriver vi alle samarbejds- og vederlagsaftalen samt en undersøgelsesfuldmagt

  • 5) Så snart analyse arbejdet er klar til præsentation, mødes vi igen og gennemgår denne rapport

  • 6) Du/I får rapporten med hjem til gennemlæsning og evt. supplerende spørgsmål/bemærkninger rettes direkte til mig efterfølgende

Ved at vælge den rigtige og bedste pension i god tid, sikrer du mere til dig selv.

Bedst pension er et udtryk for at dine penge bliver forvaltet som du ønsker det bedst og billigst ikke hvad banken synes er bedst for dem selv.