INVESTERINGSRÅDGIVNING FOR ERHVERV

– Sparer du op i din virksomhed?

Uvildig investeringsrådgivning gør en forskel for din virksomhed

Det giver rigtig god mening at bygge en solid buffer op i din virksomhed. Det er bare vigtigt at du ikke bliver til grin for dine egne penge. Vi hjælper dig med investeringsløsninger som sikrer din opsparing ikke bliver ædt op af høje omkostninger eller bliver låst. Vi vil præsentere dig for investeringsløsninger med fokus på adgang til et attraktivt markedsafkast, stor risikospredning og markedets laveste investeringsomkostninger.

Det giver rigtig god mening at få formuen til at vokse, men samtidig undgå at pengene bliver låst. Derfor hjælper vi dig med at komme med konkrete investeringsforslag som bliver tilpasset tidshorisonten og din risikovillighed.

I banken og hos pensionsselskabet møder du i virkeligheden en sælger – ikke en uvildig rådgiver – en sælger der skal sikre sin egen og instituttets økonomi igennem dine investeringer og opsparinger.

Alternativet til banken – spar de skjulte omkostninger

Den alternative løsning til disse aktive forvaltere er indeksfonde. Her er strategien ganske enkel – stor risikospredning og lave omkostninger. Disse indeksfonde er spredt med investeringer over hele verden fra starten, og derved giver dig maksimal risikospredning i din formuepleje.

Disse mere gennemsigtige passive indeksfonde følger det såkaldte “Benchmark” og er langt billigere i forvaltning sammenlignet med de aktive investeringsforeninger. Der bliver løbende målt hvilke forvaltere som klarer sig bedst på markedet. Flere undersøgelser har vist, at under 5 % af de aktive forvaltere slår Benchmark pga. af dygtighed – til gengæld er disse langt dyrere at benytte sig af i sin formuepleje.

Du kan typisk spare mellem 1- 1,5% af din opsparing/depot om året ved at vælge disse billige indeksfonde fremfor de investeringsforeninger banken tilbyder dig. Vi taler typisk mellem 10- 15.000 kr. i løbende årlig besparelse pr. million. En akkumulerende besparelse som er med til at forøge din samlede formue.

Som uvildig investeringsrådgiver hjælper vi dig med at finde alternative investeringsløsninger med fokus på stor risikospredning og adgang til et attraktivt markedsafkast afstemt efter dit temperament og tidshorisont.

Vi arbejder meget med investeringsløsninger i de såkaldte indeksfonde, hvor du nemt og billigt får adgang til en attraktiv forvaltning af din opsparing.

De kan læse meget mere om fordelene ved at vælge os som uvildige rådgivere

HJÆLP TIL ØKONOMISK OVERBLIK
5 trin til ro i maven:

  • Din økonomi: Overblik frem til nu

  • Dit behov: Muligheder her og nu

  • Dit valg: Valg for de næste 5 år

  • Dit liv: Fokus fremadrettet

  • Dit ansvar: Handling herfra

FRA 12.500 DKK

Anders Valdemar Juhl fra Uvildigraad

Tag styring over din virksomheds investeringer

I banken får du som hovedregel tilbudt bankens egne investeringsforeninger som formuepleje. Banken tjener flest penge på at henvise dig til deres egne investeringsforeninger og puljer.

Derfor risikerer du ofte at komme til at betale for meget for at få din formue forvaltet gennem banken. Du skal både betale henvisningsprovision til banken samt en højere løbende administrationsomkostning til banken i formuepleje, hvilket går ud over dit samlede afkast af formuen.

De fleste investeringsforeninger du møder gennem banken er aktiv forvaltet. Her forsøger investeringseksperterne hele tiden at slå markedet, “Benchmarket” ved at spekulere i at købe og sælge på de rigtige tidspunkter.

Få mest muligt ud af dine investeringer med investeringsrådgivning

I dette klip forklarer vi hvordan vores kunder har været rådgivet til bankens fordel, før vi greb ind!

Få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner med tillidsfuld, personlig og 100% uvildig investeringsrådgivning.

Din uvildige investeringsrådgiver

Det handler om at finde investeringsprodukter med stor risikospredning og afstemme din risiko med dit temperament og nattesøvn.

Samtidig har vi stor fokus på omkostningerne i vores investeringsrådgivning.

Der er ingen dokumenteret sammenhæng mellem at betale høje omkostninger og tilsvarende få et højere afkast. I langt de fleste tilfælde kan du vælge andre investeringsprodukter end dem som bankerne eller pensionsselskaberne tjener flest på at formidle.

Det er mange penge vi taler om. I gennemsnit sparer vores kunder 25.000 kr. om året i omkostninger efter en gennemgang. Penge som kommer dig og dine nærmeste til gode.

Uvildig privatøkonomisk rådgivning

Book et gratis økonomimøde nu og se hvor meget din virksomhed kan spare