Rådgivning til læger i praksis

Vi samarbejder med professionelle uafhængige finansielle rådgivere

Rådgivning til læger

Med min erfaring som pensionsrådgiver i Lægernes Pension gennem 7 år og 10 års erfaring som assurandør for læger i praksis mv., kan jeg præsentere dig for løsninger som sparer dig for en masse tid og ikke mindst unødige bekymringer og omkostninger.

Vi har stor ekspertise indenfor følgende områder:

 • Pensionsløsninger, herunder etablering af attraktiv løsning for fx ophørspension i forbindelse med salg af praksis
 • Formueforvaltning af opsparede midler i virksomhedsskatteordningen/selskaber, privat og pensionsløsninger
 • Forsikringsløsninger i tilfælde af sygdom med faginvaliditet og dødsfald og sundhedsforsikringer

Vi kan typisk reducere omkostninger på formueforvaltningen med ca. 10.000-15.000 kr. om året pr. 1 mio. kr.  Samtidig hjælper vi dig med at få placeret dine penge med fokus på stor risikospredning og meget lave omkostninger samt ikke mindst adgang et attraktivt markedsafkast.

Når vi gennemgår din pensionsplan, tager vi også hensyn til hvilken opsparingsform som giver bedst mening for dig, for at sikre den maksimale økonomiske fleksibilitet og optimere sammenspillet med de offentlige ydelser.

Hvornår skal du aktivere udbetaling af de forskellige pensioner og i hvilken rækkefølge giver det bedst mening? Det er ofte spørgsmål jeg bliver stillet. Vi laver en såkaldt ”nedsparingsplan”, hvor vi tilgodeser den mest hensigtsmæssige hæverækkefølge af din formue for at optimere dine økonomiske uafhængighed.

Hvorfor er Uvildigraad specialist i at rådgive læger?

Stifter af Uvildigraad, Anders Valdemar Juhl, har siden 1994 haft stor glæde af at rådgive selvstændige praktiserende læger samt hospitalsansatte læger om deres økonomiske forhold. Først som lægeassurandør i både Codan og Tryg og dernæst som medlemskonsulent i Lægernes Pensionskasse gennem 7 år.

I løbet af den tid oplevede han et stigende behov for uvildig økonomisk rådgivning og en rådgivning som ikke kun omhandler forsikringer eller pensioner – men hele vejen rundt om økonomien.

Derfor valgte Anders i november 2011 at etablere sit eget rådgivningsfirma – Uvildigraad.dk – som i samarbejde med andre uafhængige finansielle rådgivere med rådgivningslicens fra Finanstilsynet yder uvildig økonomisk rådgivning der skaber overblik, gennemsigtighed og ikke mindst ro i maven.

Hvornår har du sidst givet din pension et helbredstjek?

Hvordan sikrer du dig den bedste pension?

Der er mange forskellige måder at spare op på til sin alderdom.

Det er her meget relevant at tænke på hvor lang tidshorisont vi taler om, samt hvor store tab du er klar til at acceptere når fx aktiemarkedet dykker. I dag skal du tage større risiko for at få din formue til at vokse end du skulle for bare få år siden. Her er det blot et spørgsmål om at sprede risikoen og mærke efter hvor meget is du har i maven når markedet er turbulent.

Udover traditionnelle pensionsopsparingsprodukter som ratepension, aldersopsparing og livrenter, er der også mange andre alternative opsparingsløsninger:

 • Pensionstjek – skabe overblik over hele pensionsformuen og sammensætningen heraf herunder sammenspillet med de offentlige ydelser. Alt for mange pensionsmidler står i dag uhensigtsmæssigt placeret for dig, og der kan spares mange omkostninger og gebyrer ved at få saneret i disse.

 • Banktjek – har du de optimale betingelser og forhold i din bank? En bank skal man forhandle med – ikke kun en gang  – men løbende for at sikre du ikke betaler for meget i rente og gebyrer.

 • Realkreditlån – har du den rigtige sammensætning af lån i dit realkredit institut? Hvem overvåger dine lån? betaler du for meget i bidragssats? Skal du afvikle gæld frem for at betale ekstra ind til pension?

 • Formueforvaltning – hvem forvalter dine penge? Hvor meget betaler du for denne forvaltning i synlige og ikke mindste skjulte omkostninger? Der er ofte rigtig mange penge at spare ved at finde alternative og langt billigere forvaltningsløsninger sammenlignet med dem banken tilbyder dig.

Uvildigraad - Bestil et gratis møde

Spred æggene i flere kurve

Det er blot vigtigt at du ikke kun gør det ene eller andet – men hele tiden sørger for at fordele din opsparing og derved risiko.

Alt for mange danskere er kommet i klemme i forskellige investeringsprojekter ved kun at fokusere på en opsparingstype. Det er yderst sårbart hvis det skulle gå galt.

Der kan være rigtig mange penge at spare i unødige administrationsomkostninger og gebyrer, hvis du får gennemgået dine pensioner og investeringer med en uafhængig økonomisk rådgiver.

Jeg hjælper dig bl.a. med at finde ud af hvilke pensioner du med fordel kan lægge sammen, og hvilke du bør beholde. Bedst pension betyder flere penge til dig selv og færre til dem der skal forvalte din formue.

Opnå ro i maven

Dit behov for dækning ved sygdom/invaliditet, kritisk sygdom og død ændres løbende alt efter hvor du er i dit liv.

Spar mange penge hvert år ved løbende at få tilpasset dine pensionsdækninger så de stemmer overens med dit aktuelle behov.

Ved at få lavet en økonomisk analyse, får du et klart billede af din samlede formue og sammenspillet med de offentlige ydelser. Der er mange penge at spare i skat ved at få lavet en økonomisk analyse, og derved tilrettelægge den mest hensigtsmægsige udbetalingsrækkefølge.

Analysen laver en beregning af den aktuelle skat af din samlede formue således du kan få et klart billede af den reelle udbetaling pr. måned efter skat.

Anders Valdemar Juhl fra Uvildigraad

Hvordan foregår det i praksis?

 • 1) Vi mødes først til et uforpligtende økonomimøde, hvor vi drøfter dit/jeres konkrete behov for uvildig rådgivning

 • 2) Jeg indhenter alle relevante oplysninger på mødet samt efterfølgende

 • 3) Efter mødet danner jeg mig et samlet overblik, og sender et samlet tilbud på hele rådgivningspakken i form af en samarbejds- og vederlagsaftale. Her får du/I oplyst den samlede pris for hele pakken.

 • 4) Du/I gennemgår mit tilbud, og såfremt det lever op til det du/I ønsker, underskriver vi alle samarbejds- og vederlagsaftalen samt en undersøgelsesfuldmagt

 • 5) Så snart analyse arbejdet er klar til præsentation, mødes vi igen og gennemgår denne rapport

 • 6) Du/I får rapporten med hjem til gennemlæsning og evt. supplerende spørgsmål/bemærkninger rettes direkte til mig efterfølgende

Lægeassurandør i 11 år hos Codan & Tryg!

+ Medlemskonsulent i
Lægernes Pensionskasse gennem 7 år.

Vi samarbejder med professionelle uafhængige finansielle rådgivere, og kan derfor rådgive dig indenfor følgende områder:

 • Gennemgang af dine aktuelle forsikringer for at sikre du hverken er under- eller overforsikret samt henter tilbud ind fra minimum 3 forsikringsselskaber. Det er en rigtig god idé at få foretaget et forsikringstjek minimum hvert 3. år af en uafhængig rådgiver.

 • Har du tegnet sundhedsforsikring til dine ansatte i praksis og er din familie meddækket? Der findes en lang række meget gunstige ordninger på markedet.

 • Ønsker du at tegne en pensionsaftale for de ansatte i din praksis? Min erfaring fortæller, at det kan give rigtig god mening at etablere en pensionsaftale dækkende de ansatte som et supplement til de overenskomstmæssige aftaler. Herved kan medarbejderne få suppleret deres nuværende pensionsdækninger som giver ekstra tryghed.

 • Hvordan har du placeret dit opsparede overskud i praksis? Mange penge står i dag på kontant basis, hvilket betyder at købekraften af disse penge falder. Det giver god mening at finde en mere hensigtsmæssig forvaltning af det opsparede overskud som skal passe til dit temperament og tidshorisont.

Som tilbud til din lægefaglige gruppe, tilbyder vi at komme og afholde et gratis informationsmøde rundt i hele landet.

KONTAKT UVILDIGRAAD I DAG OG SKAB RO’

Bestil et gratis møde

Book et gratis møde her

— Så kan vi hurtigt tjekke om du har valgt den rigtige opsparingsplan til dig selv og dine nærmeste.