Priser

Dit første møde med Uvildigraad er gratis

Dit første møde med Uvildigraad er GRATIS

Her drøfter vi hvilket konkret behov for uvildig økonomisk rådgivning du har.

Vi indhenter alle de relevante oplysninger på mødet.

Herefter udarbejder vi en samarbejdsaftale samt en undersøgelsesfuldmagt, hvor det tydeligt vil fremgå hvilke rådgivningsydelser vi har aftalt og prisen for rådgivningen.

Timeprisen udgør 2.490 kr. (2024-priser)

Læs mere om vores tre rådgivningspakker:

Du kan i flere tilfælde opnå fradrag for vores vederlag:

Hvis du er selvstændig kan du fratrække vores vederlag som en driftudgift.

Ofte er prisen for min rådgivning en meget lille del af den samlede økonomiske gevinst du opnår ved at modtage rådgivning fra os.

Vores kunder sparer i gennemsnit 25.000 kr. om året i skjulte omkostninger.

Book dit GRATIS møde i dag!

Bestil et gratis møde