Vi samarbejder!

For at yde vores kunder den bedste service.

Dermed kan vi bl.a rådgive indenfor…

 • Arveloven

 • Investeringer

 • Aktiv gældspleje

Mød vores samarbejdspartnere

Nikolaj

Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, CIPM, tilbyder investeringsrådgivning- og formueplanlægning til velhavende kunder. De er formuende privatpersoner, erhvervsdrivende fonde og selskaber, der alle foretrækker en troværdig samarbejdspartner, som udelukkende arbejder for deres bedste interesser.

Derudover tilbyder Nikolaj services til primært aktører i den finansielle sektor.

Han har mere end 24 års erfaring fra den finansielle sektor og er både CFA og CIPM Charterholder, og mest kendt er jeg givetvis fra sin tid som chefanalytiker i Morningstar.

Som en af landets førende eksperter i investeringsforeninger og pensionsprodukter satte han i mere end 11 år investorernes interesser øverst på dagsordenen. Af de få herhjemme skabte Nikolaj en hidtil uset transparens og indsigt i kvaliteten af de mange investeringsprodukter, som primært banker og pensionsselskaber sælger til deres kunder.

I årene hos Morningstar tegnede Nikolaj virksomheden udadtil i det danske marked overfor medier, interesseorganisationer, myndigheder, samarbejdspartnere m.fl. og var garant for altid skarpe og veldokumenterede holdninger.

Han modtager ofte invitationer til stille op til foredrag og præsentationer om relevante emner og resultater fra egne analyser.

Som følge af sin ekspertviden, upartiske tilgang og ildhu for investorernes bedste interesser er han flittigt citeret og benyttet af medierne.

Lisbeth Egede Andersson

Lisbeth Egede Andersson har specialiseret sig i:

 • Privatret – herunder testamenter, ægtepagt, skilsmisser, bodelinger, dødsbobehandling, sager om børn, forældremyndighed og samvær, sager for udlændinge herunder familiesammenførelse og opholdstilladelser
 • Boligret – ejendomshandel og alle andre juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom i Danmark og Italien.
 • Mediation – konfliktmægling
 • Økonomisk rådgivning herunder gældssanering
 • Retssager – retshjælp og fri proces.
 • Formand for Alliance Advokater
 • Medlem af Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater
 • Tilknyttet den lokale retshjælp
Sidsel

Sidsel Bernhard

Sidsel brænder for at bistå klienter med alt, hvad der er forbundet med skilsmisse, bodeling og samlivsophævelse, herunder konflikterne og aftalerne om børnene vedrørende samværet, bopælen og forældremyndigheden.

Sidsel har en pragmatisk tilgang til sagerne og har ikke kun juraen med i sin juridiske værktøjskasse, idet Sidsel også har forståelse for og erfaring med, at det har stor værdi for klienten i en livskrise at finde en forligsmæssig løsning, hvilket er særligt vigtigt, når der er børn involveret.

Hos Advokat Reinwald har Sidsel siden sin ansættelse i 2018 bistået adskillige klienter i forbindelse med både forældreansvarssagen, forhold omkring børnene samt den økonomiske del af skilsmissen og bodelingen.

Sidsel er uddannet fra Aarhus Universitet i 2001, og tidligere arbejdet i en årrække som jurist i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset), hvor hun har truffet adskillige afgørelser i samværssager- og hun har derfor et særligt indblik i, hvordan sager om forældremyndighed, barnets bopæ og samvær behandles i det administrative system i Familieretshuset.

Sidsel har erfaring i rådgivning om udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, generalfuldmagter samt sager om køb og salg af fast ejendom.

Sidsel beskæftiger sig primært med:

 • forældremyndigheds- bopæls- og samværssager
 • skilsmisser, bodelinger og samlivsophævelser
 • testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • køb og salg af fast ejendom
 • familiehandler mellem forældre og børn samt skilsmisseskøder

Jesper Ihlemann

Uddannet cand. merc. fin. fra CBS. Fra 2002-2010 ansat hos Forstædernes Bank (Nykredit) som direktør med ansvar for egenbeholdning og risikostyring.

Derudover ansvarlig for handel med obligationer, kreditobligationer, swaps og bankens likviditet. 1997-2002 chefdealer hos BRF med ansvar for salg af realkreditobligationer, research, systemimplementering og porteføljepleje.

Jesper
Anne

Anne Kjærhus Mortensen

Jeg er specialiseret inden for familie/arveret, og arbejder således udelukkende med separationer/skilsmisser, bodelinger, oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, samt dødsbobehandling. Jeg er autoriseret bobestyrer ved Retten i Århus.

Jeg hjælper også med at oprette fuldmagter og fremtidsfuldmagter. Du kan høre mig fortælle om fremtidsfuldmagter i podcasten Kejserriget.

Vi har en lang række dygtige og uafhængige samarbejdspartnere med forskellige specialkompetencer indenfor bl.a.:

 • Arveloven
 • Investeringer
 • Aktiv gældspleje

I vores rådgivningsarbejde arbejder vi tæt sammen med advokater og revisorer, og sikrer derved at kunderne får den optimale rådgivning hele vejen igennem – 100 % uvildigt.

I samarbejde med uafhængige finansielle rådgivere har vi en stor og bred erfaring med at skabe overblik over private og erhvervskunders økonomiske-, forsikrings- og pensionsforhold i et sprog der giver mening og indhold.

Som uvildig økonomisk rådgiver skriver vi løbende artikler i bla. Penge & Privatøkonomi, dagbladet Børsen, diverse dagblade og deltager i forskellige tv-programmer med temaet penge & økonomi. Du kan læse nærmere under fanebladet “Aktuelt” og “UvildigRaad i medierne”.

Vi siger det vi gør, og gør det vi siger.

Book et gratis møde her

— Så kan vi hurtigt tjekke om du har valgt den rigtige opsparingsplan til dig selv og dine nærmeste.