Samtykkeerklæring

Databehandling af persondata

Tak for din henvendelse og interesse for uvildig økonomisk rådgivning.

Inden jeg kan hjælpe dig, skal jeg have dit samtykke.

Jeg glæder mig til at gennemgå dine muligheder, og fordele ved at søge uvildig økonomisk rådgivning.

taenk

Dataansvarlig

Uvildigraad.dk ApS er dataansvarlige i forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig, til brug for
ydelse af personlig rådgivning.

Du kan altid rette henvendelse til os på:

Uvildigraad.dk ApS
CVR-nr.: 35210679
Rustenborgvej 7a
2800 Kgs. Lyngby
[email protected]
Tlf.nr.: 7734 4013

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til en eller flere af de ovenfor specificerede
behandlinger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde ikke længere vil være i stand til at yde dig den fornødne rådgivning. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på [email protected]

Meddelelse af samtykke

Jeg giver med min underskrift på dette dokument samtykke til, at Uvildigraad.dk ApS, som dataansvarlige må behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.

Jeg bekræfter hermed, at jeg giver samtykke til, at Uvildigraad.dk ApS, som dataansvarlige må behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.
Ja, jeg giver markedsføringssamtykke til at UVILDIGRAAD.DK ApS må kontakte mig via e-mail, nyhedsbrev og telefon, og oplyse mig om muligheder for min totale økonomi.
CPR-nr. – til brug for entydig identifikation over for Penge- & Realkreditinstitutter samt Forsikrings og Pensionsleverandører.

Uvildigraad.dk ApS har indgået aftale med dig om levering af personlig rådgivning til dig, herunder i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af personlige forsikrings- og/eller pensionsaftaler samt afhængig af vores aftale bistand ved skades- og pensionsbegivenheder.

Uvildigraad.dk ApS har indgået aftale om leveringen af rådgivningsydelserne til dig på vegne af Uvildigraad.dk ApS. Uvildigraad.dk ApS er herefter samlet benævnt, “Rådgiveren”, “vi”.

Til brug for rådgivningen af dig vil vi indsamle oplysninger om dig, fra dig selv og andre kilder. I relation til denne behandling af dine personoplysninger er vi fælles dataansvarlige. Se INFORMATION OM UVILDIGRAAD.DK APS´S INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, der indeholder yderligere information om behandlingen af dine oplysninger og dine rettigheder.

Denne erklæring har til formål at indhente dit samtykke til de nedenfor specifikt anførte behandlinger af dine persondata.

Ved at underskrive denne erklæring giver jeg mit samtykke til, at Uvildigraad.dk ApS som dataansvarlig kan behandle følgende personoplysninger om mig til de anførte formål:

(sæt kryds hvis du samtykker til den anførte behandling)